Brak własnych opracowań debiutowych

, Andrzej Osiński

W tej partii po raz pierwszy światowy rozgłos uzyskał debiutowy wariant dokładnie przeanalizowany przez Botwinnika i wkrótce ochrzczony jego nazwiskiem.

Denker Arnold S (USA) - Botvinnik Mikhail (RUS) 1945

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.Sf3 Sf6 5.Gg5 d:c4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Gh4 g5 9.S:g5 h:g5 10.G:g5 Sbd7 11.e:f6 Gb712.Ge2
Zachowawcza kontynuacja. Prawidłową ideę związaną z rozwinięciem gońca na g2, pierwszy wypróbował Smysłow w meczu o mistrzostwo świata – Moskwa 1954.Po 12.g3 Hb6?! (Swój renesans wariant zawdzięcza ruchowi 12.... c5 i po 13.d5 powstaje jedna z najbardziej złożonych i fascynujących pozycji współczesnej teorii). 13.Gg2 O-O-O 14.O-O Se5 15.d:e5 W:d1 16.Wf:d1 i białe uzyskują przewagę.
12.... Hb6 13.O-O O-O-O 14.a4
Czarny pion „b’ i tak zamierza pójść naprzód. Straty tempa nie ma jak usprawiedliwić.
14.... b4 15.Se4 c5 16.Hb1 Hc7 17.Sg3 c:d4 18.G:c4 Hc6 19.f3

 Art21-Nr1

19.... d3!!
Czarne stworzyły masę gróźb, przed wykonaniem, których nie można się bronić.
20.Hc1 Gc5 21.Kh1 Hd6 22.Hf4 W:h2 23.K:h2 Wh8 24.Hh4 W:h4 25.G:h4 Hf4 (0:1)
W tej partii, Kasparow nad swoim dziesiątym posunięciem, myślał prawie półtorej godziny. Ciekawe, że nowinka, która tak podziałała na Kasparowa, była przygotowana przez Karpowa na początku lat osiemdziesiątych do meczu z Korcznojem, kiedy to Korcznoj odszedł skoczkiem na e1 i wzmocnienie okazało się niewykorzystane.

Kasparov Gary (RUS) - Karpov Anatoly (RUS) 1987

1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.g3 Gb4 5.Gg2 O-O 6.O-O e4 7.Sg5 G:c3 8.b:c3 We8 9.f3 e3!?
Właśnie to posunięcie spowodowało głęboką zadumę u Kasparowa. Wcześniej czarne automatycznie brały na f3.Celem ruchu e4-e3 jest naruszenie harmonii białych figur oraz wbicie klina w ich pozycję.

 Art21-Nr2

10.d3!
Najdokładniejsza odpowiedź. Po 10.d:e3 b6 11.e4 h6 12.Sh3 (12.S:f7 K:f7 13.f4 Kg8 14.e5 Sh7 15.Ga3 Gb7 16.Ge4 Kh8 17.Gc2 S:e5 18.f:e5 W:e5 19.G:h7 K:h7 20.c5 He8 21.Hd3 Ge4 i białe pożałowały swojej decyzji o wszczęciu zawieruchy) 12.... Ga6.
10.... d5
W innym przypadku zabłąkany pion e3 szybko zostaje unicestwiony.
11.Hb3
Jeszcze jedno konieczne posunięcie. Po 11.c:d5 S:d5 możliwe są dwie drogi, obie korzystne dla czarnych: 12.Se4 (12.Hb3 Sa5 13.Ha3 H:g5 14.H:a5 He5 15.d4 Hd6 z równowagą.) 12.... f5 13.c4 f:e4 14.c:d5 e:f3 15.W:f3 Se5 16.W:e3 Gg4 17.Ge4 Hf6 18.Gb2 Hb6 19.Gd4 H:d4 20.Hc1 G:e2 21.Kg2 G:d3 z wygraną.
11.... Sa5 12.Ha3 c6 13.c:d5 c:d5 14.f4 Sc6
Dobre było 14.... Gg4! 15.We1 h6 16.Sf3 Sc6 17.Wb1 Hd7 18.d4 Gh3! (Lautier - Illescas, Dos Hermanas 1995).
15.Wb1 Hc7
Po 15.... Gg4!?, nastąpi 16.We1 h6 17.Sf3 Hd7 18.d4 i po przestawieniu skoczka na e5 białe mają nieco lepszą pozycję.
16.Gb2 Gg4 17.c4
Oczywiście pokusa postraszenia nieprzyjacielskiego króla jest dużą. Jednak zupełnie nieoczekiwanie pozwala to czarnym przechwycić inicjatywę. Jednak grając spokojnie 17.Wfe1 białe zachowywały dobrą pozycję.; nie jest niebezpieczne 17.Sf3 Hd7 18.Ga1 We7 19.Wfc1 Gh3 z dostateczną kontrgrą.

 Art21-Nr3

17.... d:c4 18.G:f6 g:f6 19.Se4 Kg7 20.d:c4
Teraz czarne będą miały zdecydowaną przewagę. Po 20.Hc3 Hd8! 21.d:c4 Hd4 22.W:b7 W:e4 23.H:d4 W:d4 24.G:c6=; do niewyobrażalnych komplikacji oprowadziło 20.S:f6 K:f6 21.Wb5 Wad8 22.Hc3 Ke7 23.H:c4› Karpov, Zaitsev; Inny niebezpieczny manewr to 20.Sd6 i czarne muszą grać bardzo uważnie. 20.... We6 21.S:c4 Wd8 22.f5 Wee8 23.Wb2 Sd4 24.W:b7 S:e2 25.Kh1 S:g3 26.Kg1 Ale, nie 26.h:g3? H:g3!.26.... Se2 27.Kh1 Sg3 z wiecznym szachem. Czarne mogą zaryzykować grając 27.... Hc8!? 28.Sd6 W:d6 29.H:d6 G:f5 z wystarczającą rekompensatą za jakość.
20.... Wad8 21.Wb3?!
Prawdopodobnie decydujący błąd. Po 21.Sc3 Sd4 22.Sd5 – trwała zacięta walka. H:c4 23.S:e3 H:e2 24.S:g4 H:g4 ze skomplikowaną grą. Karpov, Zaitsev.

 Art21-Nr4

21.... Sd4! 22.W:e3 H:c4
Do wygranej też prowadziło 22.... Sc2
23.Hc3 S:e3 24.H:f6 (24.S:f6 Kg6) 24.... Kf8 25.Hh6 Ke7 26.Hf6 Kd7 i czarny król ucieka swoim prześladowcą.
23.Kh1 Sf5! 24.Wd3 G:e2 25.W:d8 W:d8 26.We1 We8 27.Ha5 Jeśli 27.Sd6, to S:d6 28.H:d6 Gf3 29.W:e8 Hf1#.
27.... b5 28.Sd2 Hd3 29.Sb3 Gf3 30.G:f3 H:f3 31.Kg1 W:e1 32.H:e1 Se3 [0:1]