Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3888
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3956
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 6205
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 4054
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3686
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2876
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 3167
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5284
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2505
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2291

Kroniki Klubowe