Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3619
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3761
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 6019
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3902
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3505
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2688
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 3000
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5106
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2340
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2113

Kroniki Klubowe