Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3487
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3685
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5862
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3823
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3413
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2570
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2898
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4976
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2237
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2009

Kroniki Klubowe