Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3505
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3699
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5880
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3837
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3426
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2611
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2920
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4994
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2252
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2021

Kroniki Klubowe