Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3365
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3616
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5734
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3766
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3355
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2496
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2789
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4899
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2177
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1943

Kroniki Klubowe