Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3937
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 4121
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 6249
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 4104
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3735
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2925
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 3212
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5321
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2653
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2426

Kroniki Klubowe