Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3531
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3709
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5926
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3850
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3449
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2627
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2936
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5025
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2274
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2047

Kroniki Klubowe