Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3749
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3841
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 6097
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3968
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3587
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2761
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 3061
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5190
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2412
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2186

Kroniki Klubowe