Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3380
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3634
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5770
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3775
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3362
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2503
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2803
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4916
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2185
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1957

Kroniki Klubowe