Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3417
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3658
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5821
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3799
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3387
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2524
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2832
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4937
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2209
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1982

Kroniki Klubowe