Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3991
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 4209
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 6298
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 4143
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3852
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2985
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 3256
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5389
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2745
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2501

Kroniki Klubowe