Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3592
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3743
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5991
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3888
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3486
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2669
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2982
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5079
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2324
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2097

Kroniki Klubowe