Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3646
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3777
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 6040
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3915
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3526
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2704
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 3012
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5128
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2353
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2125

Kroniki Klubowe