Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3793
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3870
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 6124
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3992
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3615
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2788
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 3083
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 5218
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2436
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 2212

Kroniki Klubowe