Pomóżmy młodym szachistom!

Andrzej Osiński,

Szanowni Państwo!

W trosce o rozwój skierniewickich szachów i związane z tym sukcesy zawodników Klubu Szachowego „Piątka”, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe w budowaniu i treningu naszych młodych Mistrzów tej królewskiej gry.

Informujemy, iż zawodnicy Klubu „Piątka” godnie reprezentują nasze miasto i województwo podczas rozgrywek ligowych i w ramach innych rozgrywek szachowych. Nasi zawodnicy każdorazowo zajmują czołowe miejsca.

Etap walki i sukcesów wybija rytm pracy z dziećmi i młodzieżą, treningów zawodników i rozwiązywanie bieżących problemów. Wraz z coraz większymi wynikami na szachowej arenie rosną oczekiwania społeczeństwa miasta w stosunku do Klubu. Rodzice przyprowadzając do klubu swoje „pociechy” widzą w nich przyszłych mistrzów. Szachy to także ciekawy sposób spędzania wolnego czasu i podwyższania zdolności intelektualnych. Jest to jedna z najpiękniejszych dyscyplin sportowych, którą można uprawiać całe życie. Nie jest ona tak widowiskowa i atrakcyjna jak żużel czy piłka nożna, ale równie emocjonująca. Przy tym nie wymaga drogiego specjalistycznego sprzętu i dużych nakładów finansowych. Wymaga natomiast cierpliwości, wysiłku intelektualnego, woli walki, stosowania zasad „fair play”. Jest to gra, która rozwija myślenie abstrakcyjne, kształtuje charakter, uczy odpowiedzialności za swoje posunięcia. Szachy to także wyrównywanie szans edukacyjnych.

Szanowni Państwo, Klub Szachowy „Piątka” dzięki przychylności dyrektora ZSSO w Skierniewicach oraz kreatywności Zarządu Klubu, posiada salę do gry i treningów, posiada niezbędny sprzęt: profesjonalne szachy, zegary szachowe oraz niezbędną literaturę szachową. Źródłami finansowania Klubu są głównie składki członkowskie, sponsoring i środki celowe z Urzędu Miasta. Naszym głównym problemem jest brak środków finansowych na udział zawodników w turniejach oraz pokrycie ich kosztów przejazdu i pobytu. Chcąc utrzymać dotychczasową formę i podwyższać umiejętności każdy z profesjonalnych zawodników powinien rozegrać szereg partii w ciągu roku w silnych turniejach na terenie kraju. Dlatego też występujemy do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszych młodych zawodników, by dzięki Państwa przychylności mogli nadal się rozwijać i tym samym promować ten rodzaj sportu na terenie województwa i kraju.

Z szachowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu

Kroniki Klubowe