Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3086
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3124
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5189
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3500
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3057
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2273
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2547
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4640
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1933
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1704

Kroniki Klubowe