Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3334
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3562
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5658
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3737
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3323
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2467
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2750
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4869
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2149
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1911

Kroniki Klubowe