Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3229
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3410
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5483
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3646
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3224
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2383
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2667
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4784
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2053
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1827

Kroniki Klubowe