Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3033
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3069
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5109
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3458
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3000
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2235
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2503
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4596
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1892
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1665

Kroniki Klubowe