Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3167
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3267
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5375
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3590
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3149
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2337
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2624
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4739
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2000
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1770

Kroniki Klubowe