Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 2798
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 2886
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 4857
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3320
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 2824
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2075
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2341
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4438
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1763
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1513

Kroniki Klubowe