Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 2749
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 2834
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 4763
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3279
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 2779
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2033
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2303
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4408
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1727
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1478

Kroniki Klubowe