Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 2689
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 2772
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 4662
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3243
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 2732
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 1995
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2257
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4359
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1684
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1428

Kroniki Klubowe