Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 2853
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 2937
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 4923
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3360
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 2873
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2118
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2385
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4483
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1796
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1552

Kroniki Klubowe