Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 2950
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3005
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5023
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3416
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 2940
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2179
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2449
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4539
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1848
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1613

Kroniki Klubowe