Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3138
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3209
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5297
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3552
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3112
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2307
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2587
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4703
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 1964
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1739

Kroniki Klubowe