Trener radzi

Filtr
Wieża; Król Bogusław Boder 3285
Napadnięcie i obrona - ciąg dalszy Bogusław Boder 3471
Napadnięcie i obrona. Wymiana. Porównawcza wartość figur. Bogusław Boder 5560
Nie przywiązywanie wagi do centrum pionowego Bogusław Boder 3690
Powierzchowne i bezmyślne traktowanie debiutu Bogusław Boder 3270
Brak dobrej znajomości wariantów gambitowych Bogusław Boder 2426
Ślepe zaufanie do nowości z informatora lub bezmyślne wykorzystanie baz szachowych Bogusław Boder 2707
Pozwalanie przeciwnikowi na rozegranie wariantu, w którym jest lepiej przygotowany Bogusław Boder 4826
Brak własnych opracowań debiutowych Bogusław Boder 2109
Brak profilaktycznego myślenia Bogusław Boder 1868

Kroniki Klubowe